• Teaser Image

Vode Vojvodine: "Sveža" riba u bačkim kanalima

JVP "Vode Vojvodine" poribilo je sa 17.000 kilograma mlađi šarana ribolovne vode kojima upravlja kao korisnik dela ribarskog područja. Akcija poribljavanja sprovedena je u poslednjoj nedelji 2017. godine u okviru redovnog programa upravljanja ribarskim područjima. Za područje Zapadnobačkog okruga važan je podatak da je u kanale Hidrosistema DTD u Bačkoj pušteno 9.600 kilograma mlađi, a mladj je puštena i u kanale Banata kao i na području Dunava od Bačke Palanke do mosta kod Beške. Reč je o lokacijama za koje su stručne službe procenile da je poribljavanje najpotrebnije. Pored radnika JVP "Vode Vojvodine", poribljavanju su prisustvovale i nadležne inspekcijske službe, kao i lokalna ribolovačka udruženja. Na ovaj način biće poboljšan kvalitet ribljeg fonda u našim ribolovnim vodama.

Izvor: Sombornjuz

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG