• Teaser Image

Apatinski penzioneri putuju u Andrićgrad

Opštinsko udruženje penzionera u saradnji sa "Crveni signal tours" iz Sombora, u prvoj polovini maja organizuje dvodnevnu ekskurziju do višegrada i Andrićgrada.

Dvodnevno putovanje obuhvata postu destinacijama Višegrad-na Drini ćuprija- Andrićgrad -Manastir Blagoveštenje -Tara- Bajina bašta -Manastir Rača.U cenu putovanja je uračunato: ručak u Višegradu,večera  noćenje i doručak u Bajinoj Bašti,odmor na Perućačkom jezeru,ručak u Bajinoj Bašti. U cenu je uračunato osiguranje putnika.

Cena je 6000 dinara i može se platiti u dve rate.Informacije utorkom i petkom u kancelariji optinkog udruženja penzionera u Apatinu (Dom penzionera) i na telefon 772-096.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG