• Teaser Image

Besplatno na Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet u Somboru doneo je odluku da brucoši koji se upišu u školskoj 2015/2016. godini ne plaćaju školarinu. 

Rukovodstvo Pedagoškog fakulteta u Somboru odluku je obrazložilo lošim ekonomskim stanjem u državi i željom da se mladima omogući kvalitetno obrazovanje na jednom od četiri smera osnovnih akademskih studija na ovom fakultetu u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Po rečima prodekana dr Željka Vučkovića  na četiri smera na fakultetu u planu je da se upiše ukupno 235 studenata, od kojih će 112 studirati na teret budžeta, a 123 na takozvanom samofinansiranju.

Pedagoški fakultet je, imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u našoj zemlji i potrebu da svaki budući student ima pravo na kvalitetno studiranje i da se izbori za šansu za svoje mesto u životu, odlučio da oslobodi plaćanja školarine sve brucoše koji se upišu na ovaj fakultet.
izvor: Soinfo

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG